1. Rekisterinpitäjä 
Nimi: Tietokonepalvelut Riku.k
Y-tunnus: 3134908-8
Osoite: Kotkantie 39
Postinumero: 44120
Postitoimipaikka: Äänekoski
Puhelinnumero: 0407759155
Sähköpostiosoite: riku.kaukometsa@gmail.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Riku Kaukometsä
Osoite: Kotkantie 39 
Postinumero: 44120
Postitoimipaikka: Äänekoski
Puhelinnumero: 0407759155 
Sähköposti: riku.kaukometsa@gmail.com

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Yhteydenottoon tarvittaessa

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

5. Rekisterin tietosisältö 
Yhteydenottajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero ja Google Analyctis -tiedot sivuston kehittämistä varten.

6. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan yhteydenoton käsittelyyn. Henkilö voi vaatia tietojaan poistettavaksi sähköpostilla riku.kaukometsa@gmail.com.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöiltä itseltään yhteydenottolomakeen avulla. Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttäjäoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle sähköpostissa osoitteeseen jarkko@koskenkomiat.fi tai kirjeitse Pohjantie 24 as4 44120 Äänekoski.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.